Διεύθυνση:  Ψηλά Αλώνια 24, Πάτρα 26224
Τηλέφωνο:  261 031 1322